Teamgeluk

Teamgeluk Teambuilderstraining
 "Succesvolle teams zijn per uitstek menselijke teams." [Lencioni]

Sterke, succesvolle teams waarin mensen met elkaar tot blijvende resultaten komen, zijn per uitstek menselijke teams. In teams waarin mensen elkaar kennen, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn, komen mensen tot bloei en kunnen talenten ten volle worden ingezet. Dit zijn de teams waarin prachtige resultaten kunnen worden geboekt op ieder gebied. Dit kan gaan over het efficiënt invoeren van een nieuwe taalmethode, het gaan werken in clusters of het verhogen van de leeropbrengsten.

Alleen in veilige teams kunnen mensen elkaar aanspreken over de inhoud, kunnen verdedigingsmechanismen af, en pijnpunten worden opgeruimd. Zo kan samen echte vooruitgang worden geboekt. Als een team een samenhangend geheel is, mensen zich betrokken voelen en echte verantwoordelijkheid nemen, zullen resultaten gegarandeerd volgen!

Ik bepaal samen met u als directie waar uw team momenteel staat en waar u heen wilt met uw schoolteam (zie teamfasen van Tuckman). Het kan zijn dat uw team nog in de angst/vluchtfase zit en dat er nog sprake is van geroddel, geklaag of een gebrek aan betrokkenheid en initiatief. Of misschien is uw team al wel een geheel, maar wilt u uw team (deels of geheel) zelfsturend gaan maken. Mijn trainingen zijn geheel op maat en helpen uw team te komen in de fase die u voor ogen hebt.

Ik verzorg hiervoor losse teamtrainingen, meerdaagse trainingen en langere trajecten waarbij ik meerdere trainingen verzorg op uw school gedurende het schooljaar.

Mijn aanpak / Stappenplan:

1. De start: afname van een DISC of 3D Assessment.
Ik neem per teamlid een DISC Assessment of een 3D Assessment af. Hiermee breng ik de persoonlijkheid van elk teamlid in beeld (DISC). In het geval van de afname van een 3D Assessment breng ik de persoonlijkheid, de taak-en werkstijl en de onderliggende motieven in beeld.

2. Kennis van de DISC opdoen en leren toepassen in de dagelijkse praktijk.
Het team verdiept hun kennis over de DISC door middel van allerlei leuke, interactieve opdrachten en oefeningen. De teamleden leren de verschillende stijlen herkennen en verdiepen hun kennis in het effectief omgaan met verschillende soorten mensen.

3. Het team leert zichzelf en elkaar kennen.
De kracht- en uitdagingsgebieden en de groeigebieden van elk teamlid worden duidelijk. Het begrip voor elkaar wordt vergroot, de communicatie wordt geoptimaliseerd en relaties binnen het team worden versterkt.

4. Kernwaarden onderzoeken en bepalen.
Het team gaat met elkaar aan de slag om te bepalen welke kernwaarden ze als team belangrijk vinden. Ze stellen vijf gezamenlijk overeengekomen kernwaarden op.

5. Interventies om het team in de volgende fase van Tuckman te krijgen.
Ik bied verschillende teamactiviteiten (competenties) aan om het team in de volgende teamfase te krijgen. Hierbij kijk ik ook naar de onderstroom in het team en daar pas ik mijn interventies op aan. Te denken valt aan luisteropdrachten, feedbackopdrachten, het team leren omgaan met verschillen en conflicten, samenwerkingsopdrachten e.d. Deze interventies zijn altijd op maat en sluiten aan op de huidige teamfase en hebben ten doel het team competent te maken om te komen in de daaropvolgende teamfase.

6. Teamprofiel bespreken.
Ik heb aan de hand van de DISC uitslagen een teamprofiel opgesteld met drie stijlen. Het zelfbeeld van het team: hoe functioneert het team als het lekker en ontspannen aan het werk is? Hoe reageert het team onder druk/stress? En welk beeld laat het team zien aan de buitenwereld: het zogenaamde masker? De verschillen tussen deze drie stijlen geeft heel veel praktische informatie over waar het team nu staat en hoe ze verder kunnen groeien en hoe ze effectiever kunnen worden.

7. Tips & Tops voor het team.
Het team gaat haar sterke kanten en zwakkere kanten ontdekken met behulp van hun teamprofiel. Wat zijn eventuele obstakels? Waar zitten groeimogelijkheden? Aan welke punten kan het team gaan werken om effectiever hun doelen te bereiken? Al deze vragen worden besproken en beantwoord tijdens deze verdiepte bespreking van het teamprofiel.

8. Directieoverzicht van het team.
De directie ontvangt een praktisch en handzaam overzicht van hun schoolteam met alle tips voor verdere groei en het vergroten van de efficiëntie van het team.

9. Vinger aan de pols houden(!)
Ik help het schoolteam en de directie om de geleerde competenties en de kernwaarden in de dagelijkse praktijk te blijven toepassen.

Dit kan door middel van het opstellen van een stappenplan, het visualiseren van de kernwaarden en borging. Dit altijd in samenspraak met het team en de directie en -uiteraard- op maat.

Verdiepingstrainingen

Teamtraining Disc & Kinderen in het Onderwijs

Contact opnemen

Impressies