Klassengeluk

Een gelukkige klas, met kinderen die goed en gezellig met elkaar omgaan. Een klas die lekker kan werken en waar resultaten behaald worden. Dit is het ideaal van iedere leerkracht. Helaas is de werkelijkheid soms anders. De sfeer in de groep is niet goed, er spelen veel conflicten tussen de leerlingen onderling, de kinderen kunnen niet goed werken en de klas is geen geheel. Jij als leerkracht kunt het gevoel hebben niet goed grip op de groep te kunnen krijgen.

Als dit in meer of mindere mate speelt in je groep, is het tijd om hulp van buitenaf in te schakelen. Ik kijk graag met je mee hoe we van jouw klas een team kunnen maken; een klas met gelukkige kinderen die goed met elkaar omgaan en die lekker kunnen werken.

Ik help om onderliggende problemen goed in kaart te brengen. Ik verschaf inzichten in de verschillende groepsvormingsfasen en in de groepsdynamiek. We gaan samen onderzoeken wat de groep nodig heeft om het groepsvormingsproces weer positief te laten verlopen, zodat iedereen in de groep zichzelf kan zijn en zich veilig kan voelen. Ik verschaf jou als leerkracht inzichten in jezelf die jou helpen om de groep goed te begeleiden, zodat je de grip weer terugkrijgt. Zo gaan we samen aan de slag om er een gelukkige klas van te maken!

Mijn begeleiding is geheel op maat, dat betekent dat ik een lang traject of een korter traject aanbied, geheel aangepast aan wat nodig is in jouw groep.

Training Klassengeluk ‘Maak van je klas een gelukkig team’

In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ bied ik ook een de training ‘Maak van je klas een gelukkig team’ aan. Deze training is voor leerkrachten en IBers en leert hen hoe ze van hun klas een gelukkig team kunnen maken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

G: Groepsdynamiek en Groepsvorming; het opstellen van een groepsmissie met bijbehorende klassenregels;
E: Eigenaarschap van de leerkracht en de leerlingen; de klas tot een veilig plekje maken voor ieder kind;
L: Luisteren naar elkaar en Leren van elkaar; het samenwerken, -leren en -spelen optimaliseren;
U: Uniek; Inzicht verkrijgen in je eigen uniciteit met behulp van het Disc persoonlijkheidsprofiel;
K: Kansen; grijp alle kansen om van je klas een gelukkig team te maken.

Wij hebben de hulp van Andrea in geroepen voor het groepsproces in een groep met veel jongens. De werkwijze van Andrea heeft ervoor gezorgd dat deze groep weer een groep is. Andrea bekijkt wat goed is voor de groep en wat de leerkracht nodig heeft. Ze denkt mee en stelt bij waar nodig. Wij hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren en zijn blij met het resultaat. 

Tamara Huigen, Intern begeleider, Van Dijckschool, Bilthoven

Contact opnemen

Impressies