Over Andrea

Gedrag van mensen heeft altijd al mijn interesse gehad. Tijdens mijn PABO Plus-opleiding heb ik daarom de master gedrags- en leerstoornissen bij kinderen (gedifferentieerde aanvangsbekwaamheden) gevolgd. Deze master was gericht op alle soorten van leer-en gedragsproblemen bij kinderen.

Ik ben vervolgens  op een basisschool gaan werken als groepsleerkracht, ondersteuner van de remedial teaching en Sova (sociale vaardigheids) trainer. Ik ben 18 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. In 2015 ben ik, naast mijn baan in het basisonderwijs, gestart met coaching en training op scholen en sinds januari 2018 ben ik voltijds aan de slag gegaan met mijn eigen bedrijf.

Ik ben DISC en 3D gecertificeerd bij DISC Insight Benelux. Ik heb veel ervaring kunnen opdoen met het werken met de DISC bij vrijwilligerswerk dat ik tijdens een periode van vijf jaar heb gedaan voor twee zelf opgerichte Stichtingen. Ik ben tevens geschoold in het werken met de Roos van Leary voor teams en in klassen. Ik heb een verdiepingsopleiding gedaan voor het begeleiden van pittige groepen. En ben geschoold in team- en groepsdynamiek en tevens in het herkennen en kunnen interveniëren in de onderstroom in teams. Ik blijf altijd bezig om mezelf nog verder bij te scholen en te verbeteren. Daarbij probeer ik altijd om de theorie aan de praktijk te koppelen.

Ik heb inmiddels veel ervaring kunnen opdoen met het trainen van teams, het coachen van leerkrachten en directies en het begeleiden van dynamische groepen. Het geluk vergroten binnen een schoolorganisatie als geheel is daarom het doel en de passie van Schoolgeluk!

Contact opnemen