Directiegeluk

In elke organisatie is een goede samenwerking tussen mensen essentieel. Als je echte resultaten wilt behalen, dan moeten mensen elkaar kennen en vertrouwen. Een Directietraining geeft u een blauwdruk in handen om gedrag beter te begrijpen en de samenwerking in uw team te optimaliseren. U krijgt tools in handen om uw schoolteam zo effectief mogelijk aan te sturen en te motiveren. Een Directietraining geeft u de mogelijkheid uw leiderschapskwaliteiten ten volle te ontwikkelen en nog effectiever in te zetten.

U krijgt inzicht in uw eigen gedrags- en communicatiestijl, u leert beter af te stemmen op de behoeftes van anderen, u leert onderliggende motieven voor gedrag beter te doorgronden, u leert valkuilen en uitdagingen van eigen en andermans gedrag beter kennen.

Relaties gaan hierdoor soepeler verlopen, u kunt uw team beter aansturen en motiveren. Conflicten verminderen of worden constructiever opgelost en de communicatie verloopt soepeler.

Als uw team zich gezien en begrepen voelt door u als leidinggevende, zal het beter gaan functioneren, presteren én samenwerken. Iedereen komt hierdoor in zijn kracht te staan en goede resultaten zullen volgen.

Directietraining

De training combineert wetenschappelijke inzichten met de dagelijkse praktijk en de opgedane inzichten zijn direct toepasbaar op de werkvloer.

Door middel van vele verschillende, afwisselende werkvormen wordt kennis opgedaan van het DISC (of het 3D model model), van persoonlijke stijlen, motieven, motivaties, angsten, valkuilen en krachtgebieden.

Elk directielid werkt die dag ook zijn of haar persoonlijke Disc of 3D profiel uit, waarin de persoonlijke DISC of 3D stijl uitgebreid staat beschreven. Daarin staan de persoonlijke talenten en groeigebieden opgesomd. Het bevat tevens een overzicht van het functioneren van een persoon in zijn of haar gewone doen, van het functioneren onder druk of stress en van het functioneren naar de buitenwereld toe. Uit deze gegevens kan ook zeer veel interessante informatie worden verkregen.

Er worden tijdens de training ook zeer veel praktische tips en tools aangeboden om als leidinggevende nog effectiever te kunnen werken en handelen. Er worden ook verschillende interactieve samenwerkingsvormen gebruikt, waardoor men ook kan leren van en met elkaar.

Deze training draagt zeer zeker bij aan een verdieping van persoonlijke en professionele groei van elke deelnemer.

Mijn aanpak / Stappenplan:

1. De start: afname van een DISC of 3D Assessment.
Ik neem per directielid een DISC Assessment of een 3D Assessment af. Hiermee breng ik de persoonlijkheid van elk teamlid in beeld (DISC). In het geval van de afname van een 3D Assessment breng ik de persoonlijkheid, de taak-en werkstijl en de onderliggende motieven in beeld.

2. Kennis van de DISC of de 3D opdoen en leren toepassen in de dagelijkse schoolpraktijk.
Het directieteam verdiept hun kennis over de DISC of de 3D door middel van allerlei praktische, interactieve opdrachten en oefeningen. De directieleden leren de verschillende stijlen herkennen en verdiepen hun kennis in het effectief omgaan met verschillende soorten mensen, denk aan leerkrachten, ouders, collega's.

3. Het directieteam leert zichzelf en elkaar kennen.
De kracht- en uitdagingsgebieden en de groeigebieden van elk directielid worden duidelijk. Het begrip voor elkaar wordt vergroot, de communicatie wordt geoptimaliseerd en relaties worden versterkt.

4. Kernwaarden onderzoeken en bepalen.
Het directieteam gaat met elkaar aan de slag om te bepalen welke kernwaarden ze belangrijk vinden. Ze stellen vijf gezamenlijk overeengekomen kernwaarden op.

5. Werken aan (door u bepaalde) directiedoelen.
In deze fase wordt gewerkt aan door de directie zelf opgestelde (school) doelen.

6. Teamprofiel bespreken.
Ik heb aan de hand van de DISC of de 3D uitslagen een directieprofiel opgesteld met drie stijlen. Het zelfbeeld van het team: hoe functioneert het team als het lekker en ontspannen aan het werk is? Hoe reageert het team onder druk/stress? En welk beeld laat het team zien aan de buitenwereld, het zogenaamde masker? De verschillen tussen deze drie stijlen geeft heel veel praktische informatie over waar de directie nu staat en hoe ze verder kunnen groeien en hoe ze effectiever kunnen worden. Ik kijk hierbij ook naar de onderstroom in het team en kan daarop interveniëren.

7. Tips & Tops voor het directieteam.
Het directieteam gaat hun sterke kanten en hun zwakkere kanten analyseren met behulp van hun teamprofiel. Wat zijn hun obstakels? Waar zitten groeimogelijkheden? Aan welke punten kunnen ze gaan werken om effectiever hun doelen te bereiken? Al deze vragen worden besproken en beantwoord tijdens deze verdiepte bespreking van het directieprofiel.

8. Directieoverzicht van het team.
De directie ontvangt een praktisch en handzaam overzicht met alle tips voor verdere groei en het vergroten van hun efficiëntie.

9. Vinger aan de pols houden(!)
Ik help de directie om de geleerde competenties en de kernwaarden in de dagelijkse praktijk te blijven toepassen.

Dit kan door middel van het opstellen van een stappenplan, het visualiseren van de kernwaarden en verdere borging.

Directiecoaching

Eén op één coaching aan de hand van het persoonlijke Assessment en de persoonlijke coachvraag gericht op persoonlijke en professionele groei helpt leidinggevenden persoonlijke en professionele obstakels op te ruimen, te groeien in leiderschap en effectiever en gelukkiger hun baan uit te oefenen.

Ik ken Andrea nu zo'n 2 jaar en naast de training op school met mijn team, heb ik ook persoonlijke coaching van haar gehad. Zeer verrijkend! Met veel geduld en kennis van zaken heeft Andrea mij doen groeien. Zowel in mijn werk als in mijn dagelijkse leven. Andrea stemt af, daagt uit, benoemt en geeft vertrouwen; een fijne coach die ik iedereen gun!

Jolien Brouwer; directiecoaching, De Holm, Leusden

Contact opnemen

Impressies